HEM

"Inspirationsföreläsningar"

- När livet tar en oväntad riktning

- Betydelsen av inkännande bemötande
- Välja ett gynnsamt förhållningssätt till livet
- Bygga livskvalitet.


2023

31 okt + 1 nov Linköpings kommun, inspirationsföreläsning

26 okt Region Östergötland, kurslitteratur & föreläsning, internutbildning Kommunikation

31 maj Psykiatricentrum, Region Östergötland, samtliga ledningsgrupper

1+2+28 mars Ortopedkliniken, Region ÖstergötlandFoto: Erik Hellquist

PATIENT 14:3 - Att överleva en trafikolycka

2021, LAVA

”En gripande och exponerande historia om ett omstörtande livsöde som samtidigt skänker både styrka och värme. Boken är verkligen inspirerande och det är modigt att skriva så öppet om upplevelserna. Viktigt att få ut orden och känslorna till andra.”


120 dygn, som inneliggande patient, utan egna händer.

Boken beskriver hur en trafikolycka kan förändra livet för alltid – på gott och ont. Jag berättar om hur det kan kännas att förlora förmågor och vara utelämnad till andra. 

Jag lärde mig mycket om mig själv under resans gång. Jag förstår hur viktigt det är att välja ett gynnsamt förhållningssätt till det som sker i livet. Via mitt trauma fann jag många nycklar som hjälper mig vidare i livet och jag vill dela med mig av mina erfarenheter genom min berättelse.

Vidare har jag fått öva mycket på att hantera olika sorters bemötande. Jag vet hur tillsynes små detaljer kan göra oerhörd skillnad för hur man upplever situationer i ett verkligt utsatt läge. 

Jag beskriver ett möte med en ung person som för alltid har färgat mitt sätt att tänka kring inkännande och värdigt bemötande – han gav mig knappen….